Sparks – Talent is an Asset

John Lennon så etter sigende Sparks første show på Top of the Pops i 1974, og utbrøt «Bloody Hell, Hitler’s on the telly».

Her fra en annen opptreden samme år: